baza4

baza4

Boisko ze sztuczną trawą przy ul. Armii Poznań