6 zasad, dzięki którym możesz udowodnić nauczycielowi swoją wyjątkowość

Esej to po prostu wypracowaniem, w którym autor swobodnie wyraża własne przemyślenia na jakiś temat. Amerykańscy studenci piszą eseje prawie na każdy temat humanitarny, a nawet inżynierski. Amerykański nauczyciel akademicki czyta średnio około 150 esejów studenckich tygodniowo. Zwyczaj zadawania esejów do napisania jest znakiem rozpoznawczym profesorów na uczelniach wyższych w Stanach Zjednoczonych. Jeśli student chce wywrzeć pozytywne wrażenie na swoim mentorze, dobry esej jest wspaniałym sposobem na zwrócenie jego uwagi.

Jak napisać esej?

Esej jest zwykła praca pisemną, w której swobodnie wyrażamy własne przemyślenia na konkretny temat. Amerykańscy studenci piszą eseje na każdy temat humanitarny, a nawet inżynierski. Faktem jest, że amerykańska mentalność bardziej niż europejska ceni zdolność człowieka do obrony swojego punktu widzenia i przekonania innych w jego prawidłowości. Esej jest krótkim gatunkiem wypracowania, w którym kluczową rolę odgrywa subiektywna ocena tematu i argumentacja.

Aby napisać dobry esej, wykonaj następujące kroki:

1.Wybierz temat samodzielnie lub upewnij się, że rozumiesz wystarczająco dobrze temat zadania.
2.Wykonaj badania na ten temat, biorąc pod uwagę tylko bezpośredni kontekst problemu.
3.Zapisz po kolei swoje myśli, wystarczy 2-3.
4.Podaj argumenty dla każdego punktu i 1-2 kontrargumenty z odrzuceniem;
5.Napisz wstęp, w którym w jednym zdaniu przedstawisz problemy eseju;
6.Zakończ spektakularnym apelem, aby wspólnie zastanowić się nad ważnym problemem lub wyjaśni własnymi słowy, dlaczego uważasz, że powyższe jest ważne.
WAŻNE: taki schemat eseju jest przybliżony i nie uwzględnia wymagań niektórych zadań i tematów, a także indywidualnych sposobów myślenia.

Jak przekazać swoją pracę wykładowcy?

Dowiedz się wcześniej, jakie są kryteria oceny eseju i staraj się ich przestrzegać. Zadaj wykładowcy kilka pytań, zanim usiądziesz pisać tekst. Pamiętaj, że musisz dotrzymywać terminów swojej pracy, aby Twoje wysiłki nie zostały zmarnowane. Studenci, którzy muszą połączyć naukę i pracę, mają trudności ze znalezieniem czasu na szczegółowe badania w zakresie konkretnego tematu. Wyjściem jest przekazanie zadań z potrzebą kreatywnego wyszukiwania innym osobom, często na stronach, takich jak ewriters.pro i tym podobne. Student może wykorzystać otrzymaną pracę jako punkt startowy do własnej pracy pisemnej, chociaż są to teksty gotowe do oddania. Prawdopodobieństwo, że będziesz musiał szukać pomocy podczas studiów na prestiżowym uniwersytecie, jest bardzo wysokie, ponieważ obciążenie studentów jest ogromne. Należy pamiętać, że student także musi prowadzić życie towarzyskie, często dorabiać lub ćwiczyć i mieć przynajmniej trochę czasu na komunikację z przyjaciółmi.

Esej to świetny sposób na zwrócenie uwagi wykładowcy, nawet jeśli student wykazuje przeciętne umiejętności. Amerykańscy profesorowie są przyzwyczajeni do doceniania zdyscyplinowanej pracy i swobodnego myślenia. Doceniają także oryginalność i umiejętność obrony swojego punktu widzenia na piśmie, umiejętność głębokiego ujawnienia ważnego problemu społecznego. Dlatego jakościowy esej, dostarczony na czas, jest podstawą dobrych relacji z wykładowcą i uzyskania dobrych ocen.