Dlaczego amerykańscy wykładowcy uwielbiają eseje

Eseje są ważną częścią przygotowania akademickiego amerykańskich studentów, więc każdy, kto jest zainteresowany studiowaniem na uniwersytecie w USA, powinien dowiedzieć się więcej o tym najpopularniejszym gatunku samodzielnej pracy pisemnej.

Czym jest esej? Jest to krótki tekst na ważny temat, w którym student ujawnia swoje opinie odnośnie niektórych problemów społecznych. Tematem dyskusji może być wszystko, od wojny domowej po mięczaki. Esej charakteryzuje się podniesieniem dowolnego tematu na społecznie znaczący poziom i argumentacją osobistych poglądów autora.

Esej jest ważną częścią przygotowania akademickiego amerykańskich studentów, więc każdy, kto jest zainteresowany studiowaniem na amerykańskim uniwersytecie, powinien dowiedzieć się więcej o tym najpopularniejszym gatunku samodzielnej pracy studentów.

Esej sprawia, że „ruszamy głową”

System edukacji uniwersyteckiej w Stanach Zjednoczonych słynie na całym świecie z praktycznego podejścia do wiedzy i jednej z najsilniejszych baz humanitarnych dla szkolnictwa wyższego. I ta cecha jest bardzo dokładnie odzwierciedlona w umożliwieniu studentom nie tylko zapamiętania informacji, ale także jej krytycznej interpretacji, zastosowania w praktyce. Dla osoby z amerykańskim wykształceniem wyższym umiejętność przekonywania i podtrzymywania własnych opinii jest istotną cechą.

Dobry esej powinien zatem zawierać kilka istotnych elementów:

1.wprowadzenie i zakończenie z wezwaniem do refleksji na temat dyskusji;
2.dokładne informacje, pochodzące z renomowanych źródeł;
3.czasami wykładowcy wymagają cytatów znanych naukowców na ten temat;
4.łańcuch oryginalny rozumowań studenta;
5.argumentacja własnego stanowiska i przykłady z własnego doświadczenia;
6.emocjonalne odzwierciedlenie konkretnego problemu.

Przygotowanie jednego eseju o średniej objętości (1,5-2 strony drukowanego tekstu) zajmuje studentom od kilku godzin do kilku dni w zależności od złożoności tematu. Nie każda osoba ma okazję siedzieć do późna w bibliotece i odnaleźć wystarczającą ilość informacji na jakiś temat, a następnie spędzić kilka godzin przy porównywaniu faktów i ich rozważaniu.

Ponadto, nawet z dobrym rdzeniem semantycznym, trzeba poświęcić czas na napisanie eseju, a wielu studentów, szczególnie na pierwszym roku, nie ma dobrze rozwiniętych umiejętności pisania, aby od razu napisać kilka stron tekstu na dowolny temat. Zazwyczaj próby pisania trwają przez cały weekend, przy czym wykładowcy lubią dawać studentom eseje prawie codziennie. W takich przypadkach studenci sięgają po róże usługi pisania tekstów, takich jak na stronie papernow.org, aby zaoszczędzić czas i własne siły, a ostatecznie uzyskać odpowiedni tekst pod względem wymagań literackich.

Esej – sprawdzian wiedzy

Aby napisać dobry esej, trzeba przeprowadzić kilka badań na konkretny temat. Właśnie do tego przeznaczone są tego typu zadanie domowe. Jeśli studenci chcą uzyskać wysoki wynik, muszą zdecydowanie przestudiować materiał do napisania eseju.

Ponadto sam gatunek eseju obejmuje wiele szczegółów – fakty, metody argumentacji oparte na wiarygodnych informacjach, a nie tylko ogólne myśli. Esej to świetny sposób na kontrolowanie wiedzy studentów!