Jak rozwijać nawyk myślenia za pomocą eseju

Eseje są ważną częścią życia akademickiego studenta wraz z uczestnictwem w wykładach, zajęciami praktycznymi oraz egzaminami. Nie należy je olewać. Lepiej opanować ten interesujący gatunek pracy pisemnych lub znaleźć inny sposób, aby nadążyć za programem studiów.

Esej studencki to wypracowanie, które określa subiektywne oceny konkretnego społecznie istotnego tematu. Zwyczajowo eseje są pisane na uniwersytetach w USA na wszystkie tematy, od humanitarnych po techniczne. Jednak zawsze są one ukierunkowane na społeczne i moralne korzyści, które student może czerpać z wiedzy zdobytej pod czas studiów.

Dlaczego w USA uwielbiają eseje?

Z punktu widzenia amerykańskich nauczycieli praktyczna wartość wiedzy zdobytej na wykładach jest dokładnie weryfikowana poprzez przedstawienie jej na piśmie. Przy czym obowiązkowym jest wzmocnieniu punktu widzenia autora odpowiednimi argumentami i informacjami z wiarygodnych źródeł.

Esej różni się od innych typów testów studenckich (wypracowanie, quiz, test itp.) tym, że można w nim ujawnić swój potencjał, zasady, przekonania i pokazać, jak rzeczywistość znajduje odzwierciedlenie w rozumowaniach i przekonaniach autora. Jest to interesujący i ekscytujący gatunek pracy pisemnej, o ile podążamy za wszystkimi jego kanonami.

Jak napisać dobry esej?

Aby napisać interesujący esej, musisz być w stanie spojrzeć na konkretny problem z nowego punktu widzenia, ujawnić „słabe punkty” tematu i pokazać, jak inaczej można je traktować, odrzucając myślenie szablonowe.

Nawiasem mówiąc, profesjonaliści często używają techniki eseju o nazwie „Co jeśli …”. Niezbędny stopień oryginalności i subiektywności osiąga się dzięki temu, że autor w tekście modeluje sytuację przeciwną zdrowemu rozsądkowi i zadanemu tematowi i porusza się w swoich argumentach „od przeciwnego”. Na przykład, jeśli temat dotyczy konieczności szczepienia przeciwko chorobom, to w eseju można rozważyć pytanie, co stanie się ze społeczeństwem, jeśli wszyscy przestaną szczepić się w tym samym czasie? To klasyczne retoryczny chwyt, który sprawia, że myślenie działa z pełną siłą i doskonale potwierdza punkt widzenia autora.

Porządny esej zawiera małe badanie na konkretny temat, własne rozważania przedstawione w oryginalny sposób, argumenty i kontrargumenty, techniki retoryczne i jest w formie charakterystycznej dla wystąpień publicznych. Wymaga to pewnego przygotowania, które zajmuje 3-6 godzin pracy w bibliotece.

Często esej sprawia duże trudności dla studentów, dlatego zwracają się oni do profesjonalnych autorów z serwisów internetowych, takich jak masterpapers.com, aby dostarczyć na czas wysokiej jakości pracę pisemną i zaoszczędzić czas na własne sprawy. Praca otrzymana na zamówienie może być wykorzystana jako badanie outsourcingowe i być podstawa własnego eseju, aczkolwiek można ją też oddać wykładowcy bez zmian. W praktyce amerykańskie programy na uczelniach grzeszą przeciążeniem i ogromną liczbą esejów na różnorodne tematy. Czasem dochodzi do kilkunastu esejów w ciągu jednego tygodnia.

Eseje są ważną częścią życia akademickiego studenta wraz z uczestnictwem w wykładach, zajęciami praktycznymi i egzaminami. Nie możne je olewać. Lepiej opanować ten interesujący gatunek lub znaleźć inny sposób, aby nadążyć za programem studiów.